Compound Sp. z o.o.

Adres:
ul. Złota 44/234, 00-120 Warszawa

 


Katarzyna Szabelewska  

Dyrektor ds. Rozwoju
katarzyna.szabelewska@compound.pl
607 688 580

Katarzyna Gocłowska 

Kierownik ds. nieruchomości 
katarzyna.goclowska@compound.pl

607 034 479

Małgorzata Kopczyńska 

Kierownik ds. nieruchomości 
malgorzata.kopczynska@compound.pl
882 113 111

Mirosława Krasnodębska 

Specjalista ds. nieruchomości
miroslawa.krasnodebska@compound.pl
601 162 901

Imię i Nazwisko*

Name and surname (required)

Adres mailowy*

Email address (required)

Temat

Subject

Wiadomość

Message

* oznaczone gwiazdką pola są wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie w treści formularza, przez administratora danych osobowych firmę Compound Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 44/234 w celach marketingowych, statystycznych i zachowania korespondencji drogą mailową . Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).