Compound Sp. z o.o.

Adres:
Złota 44/234   00-120 Warszawa

Katarzyna Szabelewska                        Development Director
katarzyna.szabelewska@compound.pl
607 688 580

Katarzyna Bobrowska                          Property Manager 
katarzyna.goclowska@compound.pl       
607 034 479

Małgorzata Kopczyńska                         Senior Property Manager
malgorzata.kopczynska@compound.pl
882 113 111

Daniel Szulecki                                 Property Manager
daniel.szulecki@compound.pl
505 158 390

Michał Bielicki                                      Architect 
michal.bielicki@compound.pl
505 158 390

Joanna Jurek                                    Property Specialist 
joanna.jurek@compound.pl
698 951 310

Olha Shulgan                                        Property Specialist
olha.shulgan@compound.pl
698 951 126

  

  Name and surname *

  Email address *

  Subject

  Message

  * required

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie w treści formularza, przez administratora danych osobowych firmę Compound Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 44/234 w celach marketingowych, statystycznych i zachowania korespondencji drogą mailową . Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).