Audyt wyników za rok 2016

Capital Audyt Sp z o.o. zakończyła badanie ksiąg rachunkowych Compound Sp z o.o. za rok 2016. Od roku 2015 roczne sprawozdania finansowe Compound są poddawane badaniu biegłego rewidenta Capital Audyt Sp z o.o. posiadającego szerokie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w tym notowanych na GPW w Warszawie.