Uruchomienie pierwszego apartamentu przygotowanego pod najem krótkoterminowy przy ul. Świętokrzyskiej 32 w Warszawie

W ramach strategii przyjętej przez zarząd w grudniu 2017 roku dotyczącej poszerzenia działalności Compound o najem lokali mieszkalnych w Centrum Warszawy, oddaliśmy nasz pierwszy apartament w ręce najemców na początku maja.