Audyt wyników za rok 2017

Capital Audyt Sp z o.o. zakończyła badanie ksiąg rachunkowych Compound Sp z o.o. za rok 2017. Od trzech lat roczne sprawozdania finansowe Compound są poddawane badaniu biegłego rewidenta Capital Audyt Sp z o.o. posiadającego szerokie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w tym notowanych na GPW w Warszawie.